Kerk-schooldienst

11 oktober 2019
Aanstaande zondag 13 oktober is er D.V. de jaarlijkse kerk-schooldienst. We zijn als personeel blij dat we goede contacten hebben met alle kerken in het dorp en dat we de Kerk-schooldienst kunnen organiseren. Het thema van de dienst is gekozen n.a.v. de christelijke kinderboekenmaand: Op Reis. Op school hebben we gewerkt rond de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. De kinderen hebben ook een verwerking gemaakt die ze u graag willen laten zien. Na afloop van de dienst is daar tijdens het koffiedrinken in de school gelegenheid voor. Nogmaals, iedereen van harte uitgenodigd in één van de kerken van ons dorp en bij het koffiedrinken na afloop! Hartelijke groeten, Kees de Korte Directeur Noachschool