meer informatie

Aanmelding nieuwe leerling
Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. We vinden het fijn om met u in contact te komen. U kunt hier een afspraak maken of een telefonische afspraak maken (0345-642171) voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u ook een kijkje in de school nemen en de sfeer proeven.
Vanaf twee jarige leeftijd mag u uw kind aanmelden op school. Dat lijkt heel vroeg, maar zo kunnen wij inschatten hoe groot de kleuterklassen zullen worden en hier passende maatregelen voor nemen.

Informatieavond
Op 28 januari is er een informatieavond. Tijdens deze avond geven we u meer informatie over onze school en vertellen we u hoe wij ons onderwijs vorm geven en wat wij belangrijke vinden.

Vierjarigen
Een aantal weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht van de kleuterklas contact met u op. Zij zal een afspraak maken voor een intakegesprek en een wenochtend plannen. Tijdens dit intakegesprek kunt u al uw vragen stellen en zal de leerkracht u een aantal vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Zo kunnen we goed aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van uw kind. De wenochtend vindt meestal een week voor de verjaardag van uw kind plaats. Tijdens deze wenochtend zijn ouders niet aanwezig in de klas.
De eerste weken op school zijn heel intensief voor een kind, daarom adviseren we u om uw kind de eerste twee weken de ochtenden naar school te laten komen.

Groep 0 (de kinderen die na 30 september vier jaar worden) gaan het hele schooljaar alleen de ochtenden naar school.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op!