Schoolcommissie

Aan elke school van TriVia is een schoolcommissie verbonden. Deze vormt een brug tussen ouders en school. De schoolcommissie heeft een adviesfunctie richting de schoolleiding en het algemeen bestuur. De schoolcommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de volgende zaken:

- identiteit van de school
- het onderwijs
- de organisatie
- het aannemen van leerlingen
- het personeelsbeleid op schoolniveau
- het financieel beleid op schoolniveau

De schoolcommissie brengt jaarlijks aan de ouders van de leerlingen van school verslag uit over hun werkzaamheden.

Paula van Vliet (Voorzitter)
Jaap Kamp (Secretaris)
Andrea de Leeuw
Hanneke den Hartog
Koen van der Heiden