Schoolcommissie

Aan elke school van TriVia is een schoolcommissie verbonden. Deze vormt een brug tussen ouders en school. De schoolcommissie heeft een adviesfunctie richting de schoolleiding en het algemeen bestuur. De schoolcommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de volgende zaken:

- identiteit van de school
- het onderwijs
- de organisatie
- het aannemen van leerlingen
- het personeelsbeleid op schoolniveau
- het financieel beleid op schoolniveau

De schoolcommissie brengt jaarlijks aan de ouders van de leerlingen van school verslag uit over hun werkzaamheden.

Hanneke den Hartog (Voorzitter)
Andrea de Leeuw(Secretaris)
Koen van der Heiden
Jan Versteeg
Agnita de With

Kalender

04 oktober 2018
Projectweek
11 oktober 2018
Projectavond
14 oktober 2018
Kerk-Schooldienst
Meer Kalender